Přeskočit na obsah

Využití serveru www.realisticky.cz během distanční výuky

Martin Krynický, Gymnázium, Třeboň  

Anotace 
Příspěvek se zabývá distanční realizací výuky podle materiálů publikovaných na www.realisticky.cz

Základní informace 

Autor: 

Mgr. Martin Krynický 

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

mkrynicky@gymtrebon.cz 

Stupeň vzdělávání: 

gymnázium (osmileté a čtyřleté)  

Tematický celek:

Různé tematické celky

Třída (věk žáků): 

Tercie (14 let), 1. ročník (16 let), Sexta (17 let)

Nástroje online výuky: 

http://www.realisticky.cz, Microsoft Teams, OpenBoard, MS Word, PDF Reader, grafický tablet  

 

Kontext

Popisovaný typ výuky byl praktikován ve třídách, které jsou dlouhodobě vyučovány podle materiálů z www.realisticky.cz, jsou tedy zvyklé na převahu samostatné práce, potlačení frontálního výkladu, samostatné objevování a třídní diskuse o probírané látce. Celá škola využívá po dobu distanční výuky MS Teams jako vzdělávací platformu, žáci jsou dobře obeznámení s jejím ovládáním.

Cíle

Realizace distanční výuky tak, aby bylo možné pokračovat v probírání látky víceméně podle tematického plánu, byla zachována zásadní role zpětné vazby v hodině.