Přeskočit na obsah

Filip Roubíček, Základní škola sv. Voršily v Praze 

Anotace 
Výukový blok je věnován pojmu podobnost v planimetrii, zvláště postupům pro zjišťování nebo ověřování podobnosti rovinných útvarů, určování jejich poměru podobnosti a užití tohoto poměru v konstrukčních úlohách a ve výpočtech rozměrů. Vyučovací hodiny jsou založeny na práci s modely podobných trojúhelníků, obdélníků a jiných obrazců a diskusi k řešení konstrukčních a početních úloh k tématu podobnost. Výukové materiály jsou zpracovány v podobě pracovních listů, které jsou při online hodinách sdíleny a společně doplňovány. Pro samostatné procvičení a následné prověření základních znalostí z tématu podobnost jsou použity online kvízy.

Základní informace 

Autor: 

PhDr. Filip Roubíček, Ph.D. 

ZŠ sv. Voršily v Praze

reditel@zssv.cz 

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 2. stupeň

Tematický celek:

Geometrie v rovině a v prostoru.

Třída (věk žáků): 

9. ročník

Časová dotace:

8x 45 minut

Nástroje online výuky: 

MS Office 365 – Teams, Forms; GeoGebra

 

Soubory

Přílohy: 

Pracovní listy, online cvičení, online testy, viz odkazy v textu