Přeskočit na obsah

Čtyřúhelníky – opakování terminologie a vlastností

Petra Vaňková, Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1 

Anotace 

Vyučovací hodina je zaměřena na opakování tematického celku rovinné útvary se zaměřením na čtyřúhelníky a jejich vlastnosti. V rámci výukové jednotky si žáci zopakují terminologii, základní vlastnosti a dělení čtyřúhelníků (se zaměřením na úhlopříčky). Je možné tuto výukovou hodinu vést online, při běžné výuce je vhodné zařazení práce s interaktivní tabulí nebo tablety. 

Základní informace 

Autorka: 

PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. 

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1  

petra.vankova@pedf.cuni.cz

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 2. stupeň 

Tematický celek:

Geometrie v rovině a prostoru, rovinné útvary, čtyřúhelníky

Třída (věk žáků): 

8. třída  

Časová dotace:

1 vyučovací hodina

Nástroje online výuky: 

webový prohlížeč s aplikací Learning Apps

 

 

Kontext

Žáci se v průběhu celé povinné školní docházky postupně seznamovali s čtyřúhelníky. Souhrn realizovaný v jedné vyučovací hodině by měl žákům ukázat a systematizovat potřebné termíny, základní rozdělení a vlastnosti z této oblasti. Důraz je kladen hlavně na vlastní sebehodnocení žáka, jak danou oblast zvládl a na co se má ještě při svém studiu zaměřit.

Cíle

Žák pozná a vyjmenuje základní čtyřúhelníky z konkrétní nabídky. Žák určí základní vlastnosti čtyřúhelníků se zaměřením na vlastnosti tvarů a úhlopříček v konkrétním čtyřúhelníku.