Přeskočit na obsah

Algebraické výrazy se zaměřením na lomené výrazy

Filip Roubíček, Základní škola sv. Voršily v Praze 

Anotace 
Výukový blok je zaměřen na procvičení početních operací s mnohočleny a jejich užití při úpravách lomených výrazů. Vyučovací hodiny jsou založeny na skupinovém i samostatném řešení souboru gradovaných úloh v podobě pracovních listů, které je možné při online hodině sdílet a doplňovat. Pro procvičení základních znalostí a dovedností jsou připravena online cvičení, která díky automatickému vyhodnocení poskytují žákům okamžitou zpětnou vazbu.  Pro závěrečné prověření jsou určeny souhrnné testy.

Základní informace 

Autor: 

PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.

ZŠ sv. Voršily v Praze

reditel@zssv.cz 

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 2. stupeň 

Tematický celek:

Číslo a proměnná. Výrazy.

Třída: 

9. ročník

Časová dotace:

10x 45 minut

Nástroje online výuky: 

MS Office 365 – Teams, Forms  

Soubory

Přílohy: 

Pracovní listy, online cvičení, online testy