Přeskočit na obsah

Násobení a dělení zlomků

Miroslava Huclová, 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, p. o.

Anotace 
Příspěvek se zabývá konkrétní hodinou matematiky na základní škole. Učební látkou je násobení a dělení zlomků. Online výuka je vedena v platformě MS Teams. Ukázka se zaměřuje na možnosti využití nástrojů MS Teams v konkrétním učivu. K ověření znalostí a dovedností žáků je využita platforma MS Forms. Obě uvedené platformy jsou součástí cloudových služeb Office 365. Hodina vychází z praxe distanční výuky na základní škole. Hodnocení je prováděno známkou, která je zadána ve školním informačním systému Škola OnLine. 

Základní informace 

Autorka: 

PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D. 

31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, p. o. 

huclovami@zs31.plzen-edu.cz

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 2. stupeň 

Tematický celek:

Zlomky. Násobení a dělení zlomků.

Mezipředmětové vztahy:

Informatika (Informační a komunikační technologie)

Třída (věk žáků): 

7. třída (13 let)

Časová dotace:

1 vyučovací hodina

Nástroje online výuky: 

osobní počítač nebo mobilní zařízení s přístupem na internet, Office 365: Teams, Forms, Whiteboard, interaktivní učebnice Matematika s nadhledem 7 (nakl. Fraus), školní informační systém Škola OnLine 

 

Kontext

Třída se účastní online výuky od října 2020. Práci s aplikacemi zvládají. Vyučovací hodiny se účastní všichni žáci, znají použité nástroje, pracují aktivně, komunikují s pedagogem, zpětnou vazbu v písemné podobě posílají do chatu.

Cíl

Žák si zopakuje násobení a dělení zlomků, znalosti využije při řešení konkrétních příkladů na dané téma. Ověření svých znalostí a dovedností provede v kvízu MS Forms.