Přeskočit na obsah

Petra Antlová, ZŠ Pardubice-Studánka 

Anotace 
Žáci si v rámci synchronní výuky ve skupině spolužáků ujasňují, jak vytvořit myšlenkovou mapu na téma poměr. Tato žákovská diskuse je moderována učitelem a odehrává se v následujícím sledu:

 • ujasnění, co je myšlenková mapa,
 • připomenutí, kde ve svém životě se žáci s myšlenkovou mapou již setkali,
 • vyjasnění postupu, jak vytvořit myšlenkovou mapu,
 • stanovení role zapisovatele,
 • vlastní tvorba myšlenkové mapy na téma poměr,
 • diskuse a argumentace k umístění pojmů spojených s poměrem v myšlenkové mapě,
 • reflexe všeobecného využití myšlenkové mapy. 

Základní informace 

Autorka: 

Ing. Petra Antlová 

ZŠ Pardubice-Studánka 

antlovap@seznam.cz

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 2. stupeň 

Tematický celek:

Poměr

Třída (věk žáků): 

7. třída (12–13 let) 

Časová dotace:

30 minut

Nástroje online výuky: 

Zoom

Soubory

Přílohy: 

Poměr IV – Příloha 1 – PL.pdf

Poměr IV – Příloha 2 – Osnova.pdf

Poměr IV – Příloha 3 – Záznam diskuse (přepis).pdf

Poměr IV – Příloha 4 – Důkazy o učení.pdf

Kontext

Žáci sedmé třídy v rámci samostatné práce při projektu „Matematik na malou chvíli chemikem“ vyvolali společnou diskusi, jak vytvořit myšlenkovou mapu na téma poměr (zadání samostatné práce je uvedeno v příloze 1). Online diskuse byla součástí synchronní výuky matematiky 2x 45 minut a bylo jí věnováno posledních 30 minut této výuky (osnova a cíle celé výuky je uvedena v příloze 2). Ve výuce matematiky v této třídě je zavedeno formativní hodnocení, jehož součástí jsou i zpětné reflexe dětí vlastního učení. V době distanční výuky se toto ukazuje jako velmi cenný prostředek pro individualizaci výuky. Právě sebereflexe dětí mají vliv na plánování výuky, čehož v tomto případě bylo s výhodou využito a umožnilo tak všem dětem úspěšně dokončit zadanou samostatnou práci – Myšlenkovou mapu na téma poměr v rámci dlouhodobého úkolu.

Cíle

Učitel:

 • vede žáky tak, aby jim pomohl vyjasnit si postup vytváření myšlenkové mapy,
 • diagnostikuje, jaké vlastní zkušenosti mají žáci s poměrem a zda si žáci propojí získané zkušenosti s poměrem (jeho způsoby vyjádření a užití) z předchozích vyučovacích hodin s aktuálně řešeným úkolem,
 • podporuje žáky v samostatném učení.

Žák:

 • diskutuje svoje myšlenky, ale zároveň naslouchá ostatním spolužákům,
 • dodržuje pravidla třídní diskuse,
 • vytvoří si vlastní myšlenkovou mapu na téma poměr,
 • ujasní si, kde všude se již setkal s poměrem,
 • reflektuje, co mu diskuse přinesla.