Přeskočit na obsah

Filip Roubíček, Základní škola sv. Voršily v Praze 

Anotace 
Výukový blok, který navazuje na tematický celek podobnost, je věnován vymezení goniometrických funkcí ostrého úhlu pomocí poměru délek stran v pravoúhlém trojúhelníku a užití těchto vztahů v geometrických výpočtech. Výuka je zaměřena pouze na základní trigonometrické poznatky a některé typy úloh, jako jsou výpočty délek stran a velikostí vnitřních úhlů v pravoúhlém trojúhelníku, výpočet délky úhlopříčky, výšky a obsahu trojúhelníku a čtyřúhelníku, na které dále navazují výpočty povrchu a objemu jehlanu a kužele. Výukové materiály jsou zpracovány v podobě pracovních listů s gradovanými úlohami. Procvičování goniometrických vztahů je procvičováno pomocí kvízů s výběrem odpovědi.

Základní informace 

Autor: 

PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.

ZŠ sv. Voršily v Praze

reditel@zssv.cz 

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 2. stupeň

Tematický celek:

Geometrie v rovině a v prostoru (rozšiřující učivo)

Třída (věk žáků): 

9. ročník

Časová dotace:

8x 45 minut

Nástroje online výuky: 

MS Office 365 – Teams, Forms; GeoGebra

 

Soubory

Přílohy: 

Pracovní listy, online cvičení, online testy, viz odkazy v textu